Vi säljer och installerar solceller


Trygga investeringar

Vi sätter upp solpaneler ert tak och minskar ert beroende av energibolagen. Vi sköter allt det praktiska arbetet, men ni är hela tiden med tack vare vår tydliga process.

Kvalitet och enkelt

Vi tar en stor kostnadsdrivare – elkonsumtion – och levererar en skräddarsydd tjänst till lägre kostnad, mindre risk och högre kvalitet än om ni gör det själva.

Hållbar energi

Vi ger er möjligheten att enkelt bli en del av omställningen till ett hållbart energisystem och göra hållbarhet till kärnverksamheten

Några av många referenser

PLASTICOLOR AB I LOMMA, 70 KW

Plasticolor AB befinner sig i en energikrävande branch. Varje år gör dom av med mer än 500.000 kWh på sin fabrik i Lomma och som storkonsumenter har dom ett väldigt attraktivt elpris.

Det är ett företag med en medveten tanke framtiden och har självklart el med grönt miljöval. Men som företag är det viktigt att investeringar går att räkna hem, även om dom är gröna. Trots deras låga elpris så hjälpte vi Plasticolor att säkra sitt elpris till otroliga 38,5 kr/kWh och en återbetalningstid på 12 år

NEVSTENS FASTIGHETER, 16 KW

 

I samband med nybyggnation av en hyresfastighet i det attraktiva Hylle i Malmö var det egentligen ingen fundering om det skulle placeras solceller på taket eller ej. Med en sådant perfekt läge, och den lilla merkostnaden för installationen i förhållande till byggnationen som helhet var beslutet snabbt avklarat.

16 kW högkvalitativa paneler installerade som levererar billig, grön energi år efter år. En dröm för hyresgästerna.

ROGER I RYDEBÄCK, 6,75 KW

ICA handlaren i Rydebäck beslöt sig för att nyttja sitt raka söderläge med en effektiv solcellsinstallation på 6,75 kW. Med tegelpannor och en takfot lägre än 3 meter tog installationen en dag och genererade massor med effektiv el redan timmar innan vi lämnat.

Som Roger uttryckte det när vi var klara – ”att 6,75 kW solceller kan vara så vackert”.